V košíku máte
0 položek za 0.00 Kč
 
 

Registrace
Zapomenuté heslo
info@stitkyprodeti.cz
+420 777 146 176stitkyprodeti.cz

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí v případě kupujícího – spotřebitele 24 měsíců a v případě kupujícího – jiného subjektu 6 měsíců. Záruční doba prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, která běží ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího do okamžiku vyřízení reklamace prodávajícím.

3. Spotřebitel může v souladu s čl. VIII odst. 8.7 VOP uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

- poštou na adrese: Iva Jarolímová, Kouřimská 2347/24, Praha 3, 130 00, Česká Republika
- emailem na adresu: info@stitkyprodeti.cz

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit skutečnosti dle čl. VIII odst. 8.7 VOP a zejména pak:

- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
- podrobný popis závady.

5. Nárok na uplatnění záruky nevzniká v případě:

- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- nevhodným užíváním nebo ošetřováním
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
- vlivem povětrnostních či obdobných podmínek – zejména poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- úmyslným poškozením
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem),
- vady, kterou kupující sám způsobil nebo o které věděl v době převzetí zboží

6. V případě oprávněné reklamace je zboží je reklamace kupujícího vyřízena v souladu s ustanovením čl. VIII odst. 8.3 nebo 8.4 v závislosti na typu kupujícího. V případě výměny zboží či jeho části za nové zboží nebo jeho část počíná ohledně tohoto nového zboží nebo jeho nové části běžet nová záruční doba.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je stanovena v čl. VIII odst. 8.7 obchodních podmínek prodávajícího.

8. Prodávající si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu v návaznosti na změny příslušných ujednání VOP o záručních podmínkách a reklamacích.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.4.2017

 

info@stitkyprodeti.cz